nieuws

Zwijndrecht wil één belastingaanslag

ROTTERDAM - Zwijndrecht wil haar inwoners vanaf volgend jaar één aanslag sturen voor alle gemeentelijke belastingen. Nu worden de aanslagen OZB en hondenbelasting nog apart verstuurd.
Voor de inning van rioolrecht en de afvalstoffenheffing wordt gebruik gemaakt van Eneco. Omdat daarover steeds meer vragen en klachten komen willen burgemeester en wethouders nu alle belastingen door de eigen gemeente laten innen. Die ene aanslag mag dan wel in termijnen betaald worden.