nieuws

provincie wil geen zwemmers meer in Lek

ROTTERDAM - De Provincie Zuid Holland en Rijkswaterstaat willen dat er niet meer gezwommen wordt in de Lek. Door het toegenomen scheepvaartverkeer is dat te gevaarlijk.
In een brief aan de gemeenten langs de rivier, zegt de Provincie niet

langer de waterkwaliteit te controleren.

Wethouder Van Barneveld van Liesveld vindt dat niet verantwoord en zegt dat

de gemeenten door de brief zijn overvallen.

Liesveld en andere gemeenten bevorderen juist de recreatie op de vele

strandjes langs de Lek. De wethouder hoopt samen met andere gemeenten en de Provincie

tot een eenduidig beleid te komen.