nieuws

Rotterdamse politie laat aangiften liggen

ROTTERDAM - De Raad van Hoofdcommissarissen zegt dat niet alleen de Rotterdamse politie veel aangiften niet in behandeling neemt. Ook in de rest van het land blijven er veel zaken liggen.
Het gaat op jaarbasis om zeker 80.000 aangiften, die niet worden behandeld. Het personeelstekort bij de politiekorpsen lijkt de grote boosdoener. De gemeenten vroegen gisteren om 8000 extra agenten.