nieuws

OM stopt onderzoek uitspraken Fortuyn

ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie in Rotterdam zal de aanklachten tegen Pim Fortuyn wegens disciminatie niet verder behandelen.
Door het overlijden van de politicus is strafvervolging onmogelijk geworden. De aangiftes hadden betrekking op uitlatingen van Fortuyn over de islam. In de media had hij de islam onder meer een achterlijke cultuur genoemd.
Het Openbaar Ministerie in Rotterdam zal de personen en instanties die aangifte hadden gedaan binnenkort berichten dat het onderzoek wordt gestaakt.