nieuws

Milieudienst Zuid-Holland Zuid krijgt minder klachten

ROTTERDAM - De Milieudienst Zuid-Holland Zuid heeft afgelopen jaar aanzienlijk minder klachten gekregen dan in het jaar daarvoor. Kwamen er twee jaar geleden nog 2500 milieuklachten binnen, vorig jaar waren dat er nog maar 2000.
De meeste klachten gingen over geluidsoverlast en stank. Daarnaast kwamen er klachten binnen over bodemverontreiniging, rook en water.