nieuws

ECT-directeur Lak legt functie neer

mei 17-05-ect.rm
ROTTERDAM - Directeur Lak van het Rotterdamse containeroverslagbedrijf ECT legt zijn functie aan het einde van de maand neer. Zijn vertrek kwam vrijdag, 1 dag na de aankondiging van een omvangrijke reorganisatie waarbij 450 banen komen te vervallen.
Volgens ECT moet ook het management zich aanpassen aan de moeilijke marktomstandigheden. Lak is sinds begin dit jaar de directeur van ECT.
Het gaat steeds slechts met het Rotterdamse havenbedrijf ECT. Directe aanleiding is het verlies van twee ladingpakketten waardoor het bedrijf jaarlijks 140.000 containers minder te verwerken krijgt. Daarnaast letten de klanten van ECT - de rederijen- op de kleintjes vanwege de toegenomen onderlinge concurrentie; ze vinden ECT te duur, zegt Jasper Hooijkaas. Hij is personeelsdirecteur van het containeroverslagbedrijf.
Hooijkaas wil de onderhandelingen met bonden en Ondernemingsraad over een sociaal plan uiterlijk half juli afgerond hebben. Vanaf september kan dan begonnen worden met de uitvoering van de reorganisatie. Volgens de OR is dat tijdschema onhaalbaar.
Luister rechts naar het gesprek van Radio Rijnmond met directeur Hooijkaas