nieuws

Brand Vlaardingen was niet schadelijk voor gezondheid

ROTTERDAM - De grote brand op het schip de Friesland in Vlaardingen op 6 maart heeft geen gevaar opgeleverd voor de volksgezondheid. Dat staat in een rapport van de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR).
Tijdens de brand onstond een hevige rookontwikkeling. De wind blies deze in de richting van Schiedam. De brand veroorzaakte een urenlange smog. Enkele omwonenden kregen last van hun luchtwegen. Een aantal personen zijn daarvoor behandeld in het ziekenhuis. De concentraties gevaarlijke stoffen waren volgens de GHOR zo laag dat het ,,niet aannemelijk'' is dat het tot schadelijke gevolgen voor de gezondheid heeft geleid.
De prikkelende, gele rook gaf aanvankelijk reden tot bezorgdheid. Er werd groot alarm geslagen en de sirenes in Schiedam begonnen te loeien. Inwoners van Schiedam-West moesten een paar uur binnenblijven. De brandweer verrichtte direct gasmetingen, maar trof geen gevaarlijke concentraties aan. De brand op het schip, waarbij tijdens reparatiewerkzaamheden het isolatiemateriaal vlam vatte, was 's avonds onder controle. Het duurde nog tot vrijdag 8
maart voor de brand uit was.
Tijdens de brand zijn politieagenten die het verkeer regelden, gedurende een langere periode blootgesteld aan de rook. Ze hadden geen rookmaskers op. De GHOR zegt dat het niet de bedoeling is dat agenten langer in de rook blijven staan dan nodig is. ,,Daarom ook geen maskers. Bovendien is niet iedere wagen uitgerust met dergelijk materiaal'', aldus een woordvoerder van de regionale hulpdiensten. De GHOR benadrukt dat deze agenten ook geen blijvende schade aan de gezondheid hebben opgelopen.
Volgens de GGD hebben veertig mensen contact opgenomen met hun huisarts naar aanleiding van de brand. De meest voorkomende klachten waren kortademigheid, duizeligheid en hoofdpijn. Bij de milieudienst DMCR zijn in totaal 192 klachten van omwonenden binnengekomen.