nieuws

Actiegroep last na moord Fortuyn pauze in

ROTTERDAM - De actiegroep 'Burgers met Buikpijn' last na de moord op Fortuyn een pauze van een maand in.
De actiegroep heeft na de moord op Fortuyn geen zin om de burger op te roepen tot verdraagzaamheid tegenover minderheden. Maandag wilde het comité een asielaanvraag indienen bij de consul van Mongolië.
De asielaanvraag was het sluitstuk van een in april gestarte ludieke actie om de verdraagzaamheid onder burgers ten opzichte van illegalen, vluchtelingen, islamieten en uitkeringsgerechtigden te vergroten. In een tent op het Museumplein in Amsterdam organiseerde het comité een 'inburgeringscursus' voor Mongolië.
De actiegroep 'Burgers met Buikpijn' is een gezamenlijk initiatief van verontruste autochtone en allochtone burgers. Het
doel is om mensen kritisch te laten nadenken over hun eigen houding en gedrag ten opzichte van elkaar.