nieuws

Van der G. mogelijk apart in gevangenis

ROTTERDAM - Als verdachte Volkert van der G. wordt veroordeeld voor de moord op Fortuyn, wordt hij in de gevangenis mogelijk apart gehouden van medegedetineerden. Het ministerie van Justitie kan op die manier voorkomen dat hij het slachtoffer wordt van gevangenen die de moord op de politicus mogelijk willen wreken.
,,Als wij het gevoel hebben dat een gedetineerde gevaar loopt omdat hij bijvoorbeeld bedreigd wordt, worden er speciale

maatregelen genomen om hem te beschermen'', aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie vrijdag. ,,We hebben een zorgplicht voor de gedetineerden. Dat houdt in dat we moeten voorkomen dat deze mensen iets overkomt. Dat gebeurt ook wel bij gedetineerden die een straf uitzitten voor seksueel misbruik van kinderen. Dat zijn meestal niet de meest gevierde jongens in de gevangenis.''
Onder de speciale maatregelen vallen het apart luchten en plaatsing in een cel zonder medegedetineerden. Volgens het
ministerie van Justitie zijn alle gevangenissen toegerust om gedetineerden te scheiden van medegevangenen. De rechter-commissaris heeft al bepaald dat Van der G., in afwachting van zijn proces, geïsoleerd moet worden opgesloten om contact met de buitenwereld te voorkomen.
De Stichting Vrijwillige Hulpverlening aan (ex)gedetineerden, die zich inzet voor de verbetering van gevangenen in de samenleving, acht de kans groot dat Van der G. ook na een eventuele veroordeling geïsoleerd zal worden vastgehouden. ,,Gezien de hevige emoties die met de moord gepaard gaan, is de behandeling van de dader een hele moeilijke kwestie'', aldus een woordvoerder.
Volgens de stichting staan de schok die de moord heeft teweeggebracht en de herkenbaarheid van de mogelijke dader ook een reclassering van de vermeende schutter in de weg. ,,Het is heel moeilijk om hier nu al op in te gaan omdat er zo kort na de dood van Fortuyn nog een hele emotionele sfeer om deze zaak hangt'', aldus de woordvoerder. ,,Wellicht dat het over pakweg vijf jaar veel minder gevoelig ligt. Maar dit gaat zeker een langdurige zaak worden. Er is een groot risico dat zo'n persoon, ook na het uitzitten van een straf, uiteindelijk toch door de maatschappij op zijn daden wordt afgerekend.''