nieuws

Delfland bekijkt claims van tuinders opnieuw

ROTTERDAM - Het hoogheemraadschap Delfland beoordeelt schadeclaims van tuinders in het Westland opnieuw. Eerder wees Delfland de claims af, die de tuinders indienden naar aanleiding van de wateroverlast van september vorig jaar.
Zij eisten totaal ruim 18 miljoen euro van het hoogheemraadschap. Delfland heroverweegt de claims nu, omdat er een nieuwe richtlijn voor nadeelcompensatie aankomt. Iedereen die onevenredig veel schade heeft van een handeling van Delfland, die bedoeld is om het grootste deel van het gebied te vrijwaren van wateroverlast, kan compensatie krijgen.
Dat kan bijvoorbeeld gelden voor bewoners van een polder die het hoogheemraadschap onder water zet, zodat de rest van het gebied droog blijft, legde een woordvoerster vrijdag uit. Gevolg van de nieuwe regeling is dat niet alleen tuinders zo'n schadevergoeding kunnen krijgen, maar iedereen die duidelijk veel meer schade lijdt dan anderen.