nieuws

Opvang Dordrecht boos op gemeente

ROTTERDAM - De opvanginstellingen voor dak- en thuislozen in Dordrecht zijn woedend op de gemeente. Dordrecht heeft de instellingen laten weten dat urgentieregelingen voor woningen alleen nog gelden voor mensen uit de Drechtstreek.
De gemeente Dordrecht vindt dat met de huidige woningnood het niet meer is uit te leggen aan woningzoekenden dat mensen van buiten de Drechtstreek voorrang krijgen op een woning. De instellingen verwachten dat door deze maatregel enkele honderden mensen weer op straat komen te staan.

GroenLinks heeft inmiddels om opheldering gevraagd bij het college. Het Leger Des Heils heeft acties aangekondigd.