nieuws

Oproep progressieve hervormden tegen verrechtsing

ROTTERDAM - Het synodebestuur van de Samen-op-Wegkerken moet de kerkleden oproepen om op 15 mei niet op politieke partijen te stemmen die kwetsbare groepen willen achterstellen.
Alleen partijen die streven naar solidariteit en gelijke behandeling van autochtonen en allochtonen, verdienen de stem van kerkmensen. Dat schrijft SoWin Beweging, een groepering van vooruitstrevende hervormden en gereformeerden, aan het synodebestuur.
De organisatie maakt zich zorgen over de teneur van de verkiezingscampagne. Het onbehagen onder de kiezers over het functioneren van de politiek en over zorgwekkende ontwikkelingen in de samenleving, vertaalt zich te gemakkelijk in opvattingen die uitgaan van het recht van de sterkste, stelt SoW in Beweging. Ze verwijst daarbij kennelijk naar Pim Fortuyn, wiens naam in de brief overigens niet wordt genoemd. Het bestuur zou de kerkleden moeten oproepen om zich in het stemhokje te laten leiden door ,,de beginselen van naastenliefde, saamhorigheid, verdraagzaamheid, echtvaardigheid en gelijkheid''.
Een stem op een partij of politicus die kiest voor het achterstellen van ,,vreemdelingen, armen, zieken en andere
bijzonder kwetsbare mensen'' zou moeten worden afgeraden. De kerken moeten de leden geen stemadvies geven dat zich tot een bepaalde partij beperkt, benadrukt SoW in Beweging.