nieuws

Drechtsteden houden vast aan plan voor bedrijventerrein

ROTTERDAM - De Drechtsteden blijven van mening dat er in het oosten van de Hoekse Waard een bedrijventerrein van 250 hectare moet komen.
Dit heeft het Drechtstedenbestuur laten weten aan de vaste Tweede Kamercommissie voor VROM naar aanleiding van de behandeling van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening komende maandag.
Twee jaar geleden al meldden de Stadsregio Rotterdam, de gemeente Dordrecht en de provincie Zuid-Holland een deel van hun bedrijfsterreinen beschikbaar te willen stellen aan Rotterdam. Ter compensatie hiervan moet ten oosten van de HSL een bedrijfsterrein komen in de Hoekse Waard.
De gemeente 's-Gravendeel blijft zich hiertegen verzetten. Wel blijft 's-Gravendeel deelnemen aan de regionale samenwerking in de Drechtsteden.