nieuws

Bouwvakkers staken bij Barendrecht

ROTTERDAM - Enkele honderden bouwvakkers die bij Barendrecht werken aan de hogesnelheidslijn, hebben vrijdag het werk voor een uur neergelegd.
De actie is georganiseerd door de drie vakbonden in de bouwsector. De bouwvakkers zijn verzameld in een tent in het centrum van Barendrecht. Daar worden ze door de bonden geïnformeerd over de vastgelopen CAO-onderhandelingen.
Werkgevers en werknemers praten nu al drie maanden over de nieuwe CAO. Vorige week liepen de gesprekken voor de zesde keer op niets uit. De vakbonden hebben de werkgevers een ultimatum opgelegd: voor maandag drie uur moet een voorlopig CAO-akkoord bereikt zijn. Zo niet, dan dreigen stakingen. De bouw-CAO geldt voor 180.000 mensen; een kwart van hen werkt in het Rijnmondgebied.