nieuws

Onderzoekscommissie: noodzaak samengaan NH en ZH

ROTTERDAM - Provincies moeten in de toekomst worden samengevoegd, te beginnen met de randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland. Dat schrijft een onderzoekscommissie ingesteld door het Interprovinciaal Overleg.
Volgens voorzitter Geelhoed is de noodzaak tot schaalvergroting in de Randstad het grootst. Voor een goed beleid op het gebied van bijjvoorbeeld infrastructuur en natuurontwikkeling zijn de regionale besturen nu te klein, aldus de onderzoekscommissie.