nieuws

Geen aangifte tegen Fortuyn van antidiscriminatiebureaus

ROTTERDAM - De Landelijke Vereniging van Antidiscriminatiebureaus en Meldpunten ziet af van een landelijke aangifte tegen Pim Fortuyn voor discriminatie.
De vereniging zou degenen die zich slachtoffer voelen van Fortuyns uitlatingen niet meer vertegenwoordigen. De landelijke organisatie heeft niet direct aangifte gedaan, omdat ze eerst wilde uitzoeken of een civiele procedure tegen de politicus haalbaar was. Van zo'n procedure zien de bureaus af.
Fortuyn pleitte begin februari in een vraaggesprek met de Volkskrant voor het schrappen van het verbod op discriminatie en voor het sluiten van de grenzen voor nieuwe islamieten. Daarop deden mensen uit onder meer Dongen, Haarlem en Eindhoven aangifte bij de politie. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam onderzoekt de meldingen.
Overigens is de antidiscriminatievereniging wel van plan aangifte te doen namens een aantal personen en instellingen in de Haagse regio. Het gaat daarbij om vijf personen en waarschijnlijk twee islamitische organisaties. Ook enkele organisaties uit gereformeerde en hervormde kringen sluiten zich wellicht aan bij deze aangifte.