nieuws

GHR gaat haven Vlaardingen volledig beheren

ROTTERDAM - Het Rotterdamse Gemeentelijk Havenbedrijf gaat de zeehaven van Vlaardingen volledig beheren. Dat is afgesproken in een convenant dat woensdagmiddag door het Havenbedrijf en Vlaardingen is ondertekend.
Het Gemeentelijk Havenbedrijf houdt vanaf nu toezicht op de naleving van milieuregels en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het innen van havengelden en het registereren van de schepen die de Vlaardingse haven aandoen, behoorden al tot de taken van het Rotterdamse Gemeentelijk Havenbedrijf. Vorig jaar meerden 17-honderd schepen aan in Vlaardingen. Er werd voor 5 miljoen ton aan goederen overgeslagen.