nieuws

Rotterdamse volkstuinders moeten meer gaan delen

ROTTERDAM - Volkstuinders in Rotterdam moeten het schaarse groen met veel meer stadgenoten gaan delen, want in de stad verrijzen de komende jaren 30.000 nieuwe woningen en er komen meer spoor- en tramlijnen.
Dat is de boodschap die vrijdag tijdens een symposium bij het 60-jarig bestaan van de Rotterdamse Bond Van

Volkstuinders werd geuit.
F. Woudenberg, hoofd medische milieukunde van de GGD-Rotterdam, gooide de knuppel in het hoenderhok. ,,In een stad als Rotterdam waar de ruimte schaars is, past de traditionele volkstuin eigenlijk niet. Het gaat om grote stukken grond die nu weinig worden gebruikt door niet veel mensen. Er zouden meer mensen terecht moeten kunnen'', meent hij.
En of de schrik er nog niet voldoende inzat bij de aanwezige tuinders hield hij hen voor: ,,Er woedt in deze stad een strijd om de ruimte. Het zal al moeilijk genoeg zijn om intensief gebruikte groengebieden te behouden. Ik geloof dat u die strijd uiteindelijk gaat verliezen.''
Woudenberg ziet overigens wel mogelijkheden waarop de volkstuinders kunnen overleven. ,,Als u wilt dat de tuinen blijven
bestaan, gooi dan de hekken open en maak er moderne volkstuinen van.'' Dat zou onder meer kunnen door wandelroutes over de complexen aan te leggen, clubgebouwen open te stellen voor buurtbewoners, en waterpartijen aan te leggen waar kinderen uit de omgeving kunnen spelen.
Wethouder Kombrink (ruimtelijke ordening) kwam na Woudenberg aan het woord en liet zich tot opluchting van de volkstuinders gematigder uit. Toch stelde ook hij dat het niet langer goed te verdedigen is dat een beperkte groep gebruik maakt van schaars groen.
De toekomst van de volkstuinen ziet hij hoopvol in. ,,De tuinen hebben een lange en belangrijke historie in deze stad. Maar hun functie is in de loop des tijds al een paar keer veranderd. Een stukje land was 100 jaar geleden bittere noodzaak om te overleven, sinds de jaren zeventig heeft de volkstuin een recreatieve functie. Ontwikkelingen als op het Eiland van Brienenoord hebben de toekomst. De volkstuinen daar worden opgenomen in natuurontwikkeling op het eiland.''