nieuws

Dordts afvalbedrijf voorlopig geen NV

ROTTERDAM - Het afvalbedrijf Netwerk uit Dordrecht wordt voorlopig nog geen NV. Dit adviseert het dagelijks bestuur van Netwerk aan het algemeen bestuur.
Om slagvaardiger te kunnen opereren, wil Netwerk graag een overheids-NV worden. Daarom is afgelopen najaar een onderzoek verricht door KMPG. Uit dat onderzoek komt naar voren dat er nog een groot aantal vragen moeten worden beantwoord voordat daadwerkelijk tot een omzetting kan worden beslist. Zo moet nog worden bekeken welke risico's de aangesloten gemeenten lopen.
Daarom moet er eerst aanvullend onderzoek worden gedaan voordat besloten wordt tot omzetting van Netwerk naar een NV. Netwerk haalt nu in de regio Drechtsteden bij 200.000 huishoudens het afval op.