nieuws

Tjalklaan geen prioriteit voor Janssens

februari 05-02-janssens.rm
ROTTERDAM - De Rotterdamse verkeerswethouder Janssens wil geen extra geld vrijmaken voor de verschuiving van de Tjalklaan.
Volgens het PvdA-raadslid Peet kan de gemeente de verplaatsing van de weg in Rotterdam-West onder meer financieren met een bijdrage van het Gemeentelijk Havenbedrijf en geld dat is gereserveerd voor de opknapbeurt van de Boezembocht. De rest van moet volgens Peet worden betaald door de Stadsregio en het ministerie van VROM. In het totaal is ruim 16 miljoen euro nodig.
De Tjalklaan gaat in de toekomst deel uit maken van de zogeheten Parklane, een snelle verbinding tussen de A16 en de A20. Bewoners van omliggende wijken zijn bang voor stank- en geluidsoverlast.
Woensdag praat de raadscommissie Verkeer en Vervoer over de mogelijkheden. Dinsdagmiddag liet wethouder Janssens op Radio Rijnmond zijn licht er al over schijnen.
Luister rechts naar zijn reactie op de plannen van Peet.