nieuws

Sociale Dienst Dordrecht stuurt verkeerde specificaties

ROTTERDAM - Uitkeringsgerechtigden in Dordrecht hebben afgelopen maand een verkeerde specificatie ontvangen. Voor het bedrag dat ze ontvangen in euro's was per ongeluk het f-teken van de gulden gezet.
Daardoor leek het alsof de uitkering drastisch verlaagd was. De uitkering op de bank- of giro-rekening was wel correct. De Sociale Dienst in Dordrecht stuurt haar clienten een excuus-brief.