nieuws

Achterstand kwijtscheldingen door invoer euro

januari 29-01-cornelissen.rm
ROTTERDAM - Rotterdamse bijstandsgerechtigden krijgen de eerste maanden van dit jaar geen automatische kwijtschelding voor het Reinigingsrecht.
Ze moeten maandelijks een voorschot betalen van ruim 15 euro. Pas in maart weet de dienst Gemeentelijke Belastingen wie in aanmerking komt voor kwijtschelding waarna de uitkeringsgerechtigden het voorschot terugkrijgen. Vanwege de invoering van de euro heeft de Belastingdienst nog niet kunnen toetsen welke mensen in aanmerking komen voor die automatische kwijtschelding.
Fractievoorzitter Cornelissen van de SP in de Rotterdamse raad vindt dit onaanvaardbaar
Cornelissen pleit ervoor om iedereen die vorig jaar in aanmerking kwam voor kwijtschelding, deze maanden ook te ontzien. In maart kan de belastingdienst het reinigingsrecht eventueel terugvorderen.