nieuws

R'dam bouwt verder op ervaringen evenementen

ROTTERDAM - De Stichting Rotterdam Marketing gaat over tot de oprichting van een 'Servicepunt Events', een herkenbaar punt waar de kennis over grote evenementen wordt verzameld, verrijkt en uitgewisseld.
Rotterdam Culturele Hoofdstad 2001 nam het initiatief om te komen tot overdracht van kennis die is opgedaan tijdens het culturele hoofdstadjaar. Deze activiteit sluit naadloos aan bij het merkmanagement dat Rotterdam voorstaat. De diensten van het servicepunt worden kosteloos ter beschikking gesteld aan alle partijen in de stad.
Belangrijke taak van het servicepunt is de bundeling van kennis, ervaring en netwerken die van belang is bij grote
publieksevenementen. Om dat te realiseren wordt tevens een 'Adviesraad Events' opgericht, een raad die bestaat uit
gerenommeerde afgevaardigden uit verschillende disciplines (sport, cultuur, toerisme, overheid, etc.).
Het servicepunt zorgt voor ondersteuning in de eerste (ontwikkel)fase van een evenement, maar zal de feitelijke uitvoering uiteindelijk over laten aan de verantwoordelijke evenementorganisatie. Deze 'faciliterende' rol geldt ook voor de meer specifieke kennis op evenementonderdelen (veiligheid, vergunningen, fiscale aspecten, etc.).
Het servicepunt is van mening dat die specifieke kennis, taken en activiteiten thuishoort bij de (vele) verschillende partijen, zoals o.m. Rotterdam Festivals en R'dam Topsport, maar zorgt wel voor een goede 'transfer' van deze kennis, informatie en ervaring.
Door de oprichting van het Servicepunt Events bij Rotterdam Marketing wordt tevens verder gebouwd aan een meer integrale marketingstrategie waarbij thema's als cultuur en sport goed worden gecombineerd met de vraag en het aanbod op de markt van toerisme en vrije tijd.
Het voorzitterschap van de Adviesraad wordt in handen gelegd van Dhr. Paul Nouwen, thans nog voorzitter van de Stichting Rotterdam 2001, Culturele Hoofdstad van Europa.
R2001 heeft als neventaak de opgedane ervaringen zo goed mogelijk te verzilveren, de stichting is dan ook verheugd met het nieuwe Servicepunt Events.