nieuws

Landelijke eisen voor bunkerstations

ROTTERDAM - Er komen landelijke regels voor bunkerstations voor de binnenvaart. De drijvende tankstations komen vanaf volgende maand onder toezicht van de scheepvaartinspectie van Verkeer en Waterstaat.

De regeling gaat gelden voor alle binnenwateren in Nederland, inclusief de grote rivieren. De regels voor bunkerstations verschillen tot nu toe per gemeente. In de nieuwe situatie

kunnen gemeentes bovenop de landelijke reglementen nog wel aanvullende milieueisen stellen.