nieuws

Dreigend conflict roeiers en sjorders bezworen

ROTTERDAM - Na gesprekken bij het Rotterdamse gemeentelijk havenbedrijf en de vakbonden lijkt een dreigend conflict tussen roeiers en sjorders in de Rotterdamse haven bezworen.
Overleg bij het havenbedrijf heeft dinsdag opgeleverd dat de sjorders ophouden met roeien en de roeiers geen sjorbedrijf beginnen.
Tot medio vorig jaar was er maar één roeibedrijf in de Rotterdamse haven: de Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht. De roeiers worden traditioneel geassocieerd met het overbrengen van de trossen van zeeschepen, maar zij vervullen bijvoorbeeld ook een belangrijke rol bij het leggen van olieschermen in geval van morsen in de haven. De roeiers zijn zelfstandige ondernemers die samenwerken in een vereniging. De vereniging bestaat al 106 jaar.
Mede als gevolg van Europese concurrentie-regelgeving begon vorig jaar een tweede roeibedrijf: DMS. Een van de drijvende krachten daarachter was de eigenaar van sjorbedrijf Matrans, H. Vervat. De roeiers zagen werk wegvallen en kwamen op het idee dan maar een sjorbedrijf te beginnen. Een opdrachtgever was gauw gevonden, en de werknemers ook. Dertig mensen van sjorbedrijf Matrans wilden wel overstappen. Het bedrijf moest per 1 maart van dit jaar beginnen.
De aankondiging van het nieuwe bedrijf was voldoende. Ook de vakbonden mengden zich in het dreigende conflict
Dinsdagmiddag is afgesproken dat iedereen weer terugkeert naar zijn oorspronkelijke vak.
De bonden praten nog met de sjorders die de overstap van Matrans naar de roeiers wilden maken.