nieuws

Controle op Dordtse stort moet beter

ROTTERDAM - Het toezicht op de stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht is nog steeds niet in orde. Dit concludeert de Milieudienst Zuid-Holland-Zuid na onderzoek in opdracht van de Gemeente Dordrecht.

Volgens de milieudienst is het vooral de provincie, die tekort schiet. Zo is de klachtenbehandeling wel verbeterd, maar nog niet genoeg. Ook is het toezichtrapport over het jaar 2000 nog steeds niet af en wordt het hoog tijd voor actualisering van het uit 1994

stammende toezichtplan.
De stortplaats blijft nog open tot het jaar 2017.