nieuws

Rotterdamse scholen gaan leesblindheid vroeg opsporen

ROTTERDAM - Acht Rotterdamse scholen beginnen dit jaar een project dat leesblindheid al bij zevenjarigen moet opsporen. De aanpak moet uitwijzen dat het om dyslexie of andere problemen gaat. Dat voorkomt verkeerde verwijzingen.

Volgens de opstellers is het plan uniek omdat een allesomvattende en effectieve aanpak van het probleem bij andere projecten ontbreekt. Leesblinde kinderen bij wie de handicap niet

is geconstateerd, lopen een steeds grotere achterstand op.