nieuws

Overslag haven Moerdijk licht gestegen

ROTTERDAM - De overslag in de haven van Moerdijk is vorig jaar licht gestegen, tot 9-komma-3 miljoen ton. De zeevaart en de binnenvaart namen elk ongeveer de helft daarvan voor hun rekening.
Van de 87-honderd-51 schepen die vorig jaar Moerdijk aandeden, kwam het overgrote deel binnenvaart. De haven en het industrieterrein aan de overkant van het Hollansch Diep biedt werk aan 5-duizend mensen; er zitten meer dan 350 bedrijven.