nieuws

Natuurijs blijft onbetrouwbaar

ROTTERDAM - Het natuurijs is en blijft voorlopig onbetrouwbaar, zo waarschuwt het Waterschap De Groote Waard.
IJsclubs in Dordrecht en in de Hoeksche Waard hebben het schap gevraagd om de gemalen stop te zetten. Als dat

gebeurt dan kan het ijs snel aangroeien tot een betrouwbare dikte.

Maar het schap zegt dat de gemalen nog zeker een week moeten doordraaien. Er is de afgelopen tijd zoveel neerslag

gevallen, dat het waterpeil te veel stijgt als er niet bemalen wordt.