nieuws

Martin Huisman duikt onder met Rochelle

ROTTERDAM - De vader van het Meisje van Nulde, Martin Huisman, is samen met zijn andere dochtertje Rochelle ondergedoken. Volgens De Dordtenaar probeert hij zo te voorkomen dat zijn kind wordt ondergebracht bij een pleeggezin.

De Stichting Jeugdbescherming wil Rochelle bij een pleeggezin onderbrengen. Er kan dan onderzocht worden welke invloed de dramatische gebeurtenissen van het afgelopen jaar

op Rochelle hebben gehad. Rochelle zou zijn gebaat bij rust en vader zou teveel aandacht trekken van de media. Volgens de advocaat is Martin Huisman juist daarom vertrokken.