nieuws

'Onderzoek Tweede Maasvlakte rijmt onvoldoende met werkelijkheid'

ROTTERDAM - Wethouder Van Dijk van Rotterdam vindt dat het onderzoek van het Centraal Planbureau, het Nederlands Economisch Instituut en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over de Tweede Maasvlakte onvoldoende rijmt met de werkelijkheid.

De instellingen concluderen dat op z'n vroegst in 2010 behoefte is aan de Tweede Maasvlakte. Bij een tegenvallende economische groei kan de aanleg zelfs beter

uitgesteld worden tot 2020. Maar volgens wethouder Van Dijk overschatten de onderzoekers de mogelijkheden van het huidige havengebied. Rotterdam gaat er vanuit dat in 2007 behoefte is aan de Tweede Maasvlakte.