nieuws

Openbaar Ministerie: onderzoek naar dreigbrief niet stopgezet

ROTTERDAM - Het Openbaar Ministerie in Den Haag spreekt berichten tegen als zou het onderzoek zijn stopgezet naar de brief waarin werd aangekondigd dat enkele verkeerstunnels zouden worden opgeblazen.
In verband met dat dreigement werden op 27 september bij de

Beneluxtunnel en de Botlektunnel en bij twee tunnels rond Amsterdam militaire blokkades opgeworpen, waarbij uit voorzorg ook scherpschutters werden ingezet.
In de brief stond gedetailleerde informatie, die voor de autoriteiten aanleiding was om een grootscheepse actie op touw te zetten. De brief waarin de aanslagen werden aangekondigd had een poststempel uit Leidschendam. Maar de politie is er niet in geslaagd de afzender te achterhalen.
Het Openbaar Ministerie erkent dat het onderzoek op een laag pitje staat, maar het is volgens een woordvoerder van Justitie absoluut niet stopgezet.