nieuws

Extra geld voor jeugdzorg

ROTTERDAM - De Stadsregio Rotterdam trekt 14 miljoen gulden extra uit om de wachtlijsten in de jeugdzorg aan te pakken.
Iets meer dan de helft van het geld wordt gebruikt om de salarissen en arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Als eerste wil de stadsregio de wachtlijst bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling laten aanpakken.

Ook komt er meer geld voor pleegouders. Gezinnen die een pleegkind in huis nemen krijgen een hogere vergoeding.