nieuws

Dordt wil meer woningen senior-proof maken

ROTTERDAM - Dordrecht wil de komende drie jaar 600 bestaande woningen geschikt maken voor bejaarden en gehandicapten. Voor het 'seniorproof' maken trekken B&W van Dordt een miljoen gulden uit. Dat geld komt uit de landelijke pot van de Stimuleringsregeling Opplussen.

Verhuurders kunnen in Dordrecht subsidie aanvragen om bijvoorbeeld drempels te verwijderen, vloeren stroever te maken en huizen te voorzien van liften en elektronische

toegangsdeuren. Op die wijze wordt iets gedaan tegen het groeiend tekort aan geschikte ouderenhuisvesting.