nieuws

Rijk trekt knip voor knelpunten rond rangeerterreinen

ROTTERDAM - Er komen op korte termijn maatregelen om de risico's op rangeerterreinen waar treinen met gevaarlijke stoffen overheen gaan tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen.

De ministers Pronk van Milieu en Netelenbos van Verkeer hebben hiervoor

geld beschikbaar. Onder andere Rotterdam en Venlo krijgen ruim 12 miljoen

gulden, Roosendaal krijgt 23 miljoen.
De Kamer had gevraagd om maatregelen omdat 14 rangeerterreinen nog niet aan
de eisen zouden voldoen.