nieuws

Netelenbos wil meer grip in haven

ROTTERDAM - Minister Netelenbos van Verkeer wil de greep van de overheid op de Rotterdamse haven flink verstevigen. Zij ziet graag een overheids NV als bestuurder van de haven, in plaats van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam.

Die NV moet 'een zware raad van commissarissen' krijgen om stevig grip op de haven te hebben. Dit zei de minister in een vraaggesprek met vakblad Nieuwsblad Transport van

vandaag.
Netelenbos maakt zich zorgen over de afnemende goederenstroom in de Rotterdamse haven.