nieuws

Gemeente heeft zicht op prestaties onderwijsachterstandenbeleid

ROTTERDAM - Wethouder Kuijper van Rotterdam erkent dat de gemeente de afgelopen jaren te weinig zicht heeft gehad op de effectiviteit van het onderwijsachterstandenbeleid.

In een vandaag verschenen rapport concludeert de Rotterdamse Rekenkamer onder andere dat plannen van onderwijsinstellingen om leerlingen met een achterstand te helpen niet of nauwelijks worden getoetst. Hierdoor weet de gemeente niet of de subsidies

die jaarlijks in totaal 25 miljoen gulden bedragen, juist worden gebruikt. Maar wethouder Kuijper vindt dat de Rekenkamer in het rapport te weinig rekening heeft gehouden met de manier waarop het beleid tot stand is gekomen.
In het nieuwe Onderwijsachterstandenplan zijn veel aanbevelingen van de Rekenkamer overgenomen door de gemeente. In februari beslist de gemeenteraad hierover.