nieuws

Vlaardingen niet onder curatele

ROTTERDAM - Vlaardingen wordt niet onder toezicht gesteld van de provincie Zuid-Holland. Daar dreigde het wel op uit te draaien, omdat de gemeente voor volgend jaar vier miljoen gulden tekort komt.
Vlaardingen heeft met de provincie afgesproken een bezuinigingsplan op te stellen. Er zijn tijdens een eerste gesprek al enkele voorstellen gedaan. Het bezuinigingsplan van Vlaardingen wordt begin volgend jaar voorgelegd aan de provincie.