nieuws

Nieuwe waterzuivering bedreigt dieren

ROTTERDAM - De Milieugroep Leefomgeving Staart tekent bezwaar aan tegen de uitbreiding van de rioolwaterzuivering aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Daarvoor moet het Baanegat gedempt worden.
Volgens de milieugroep komen in deze kreek veel beschermde diersoorten voor. Het gaat om vogels, zoals de ijsvogel, bruine kiekendief en oeverloper, maar ook vissen als de sneep en de winde. Ook de reeënstand wordt volgens de milieugroep ernstig bedreigd door de plannen met de rioolwaterzuivering.