nieuws

Intensievere samenwerking tussen Rotterdam en Suriname

ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam gaat de samenwerking met Suriname nieuw leven inblazen. Beide partijen werkten al samen, maar dat wordt nu intensiever.
Rotterdam wil in Suriname projecten opzetten op het gebied van onder meer burgerzaken en afvalinzameling. Ook gaat de Surinaamse omroep STVS samenwerken met RTV Rijnmond. Rotterdam geeft geen financiële steun aan Suriname, maar geeft wel adviezen en trainingen.