nieuws

Herstructurering Sparta voltooid

ROTTERDAM - De Stichting Sparta Rotterdam, waarin het betaalde voetbal van de club sinds de jaren zeventig was ondergebracht, is per 1 december omgevormd tot een besloten vennootschap. Dat maakt het mogelijk dat het zittende interim-bestuur, dat de club de afgelopen 21 maanden leidde, kan terugtreden ten faveure van een inmiddels gevormde raad van commissarissen.
Algemeen directeur Henny Beijer is benoemd tot statutair directeur van Sparta Rotterdam BV. De raad van commissarissen heeft als voorzitter Kees van den Boer, in het dagelijks leven president-directeur van de Koninklijke Burger Groep. De raad bestaat voorts uit Cees Gerits, Willem van Hassel, Pieter Struijs, Peter van der Burg en Bart in 't Hout.
De wijzigingen houden verband met een verder gaande professionalisering binnen Sparta. Bovendien biedt de gekozen structuur betere mogelijkheden nieuwe financieringsbronnen aan te boren.