nieuws

Kerkje van Dalem gered

ROTTERDAM - De Gemeente Gorinchem trekt ruim een miljoen gulden uit voor de restauratie van de Hervormde Kerk van Dalem.
Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het monument voor het symbolische bedrag van 1 euro over te nemen van de Hervormde Gemeente. De kerkvoogdij zal dan de naastgelegen pastorie restaureren.
Afgelopen zomer werd bekend, dat het kerkje op instorten staat, omdat de kap was aangevreten door ongedierte.