nieuws

Extra miljoenen voor nieuwbouw Boijmans

ROTTERDAM - Het gaat zeker drie miljoen gulden meer kosten om de verbouwing van het Rotter- damse museum Boijmans van Beuningen af te ronden. Dat komt door extra ver- traging bij de verbouwing, opgelopen door de Jeroen Bosch-tentoonstelling.

Eerder had Boijmans van Beuningen al te maken met een tekort van vier miljoen

gulden. Dat werd veroorzaakt doordat er veel later werd begonnen aan de

verbouwing dan de bedoeling was.
De nieuwbouw van het museum wordt nu in november volgend jaar opgeleverd.
De Rotterdamse raad beslist donderdag of het extra geld er komt.