nieuws

Uitstel verplaatsing markt Leerdam

ROTTERDAM - De gemeenteraad van Leerdam zal dit jaar niet meer besluiten over verplaatsing van de weekmarkt. Burgemeester en wethouders hebben hun voorstel van de agenda van de gemeenteraad gehaald.

De meningsverschillen over al dan niet verplaatsen worden op 8 januari eerst nogmaals besproken met de fractievoorzitters in Leerdam. De brandweer heeft B&W van Leerdam geadviseerd om de markt te verplaatsen naar het Reilingplein, omdat de veiligheid op de

huidige plek, in de binnenstad, niet kan worden gegarandeerd.