nieuws

Aanvraag nieuwe vergunning stort Dordrecht

ROTTERDAM - De stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht heeft bij de provincie Zuid-Holland een nieuwe vergunning aangevraagd.
In de vergunning staat dat het bedrijf jaarlijks niet meer dan 600.000 ton afval zal storten. Daarnaast worden de werkzaamheden uitgebreid met ondermeer biologische grondreiniging en baggerscheiding. Het bedrijf zegt zoveel mogelijk te doen aan de stankoverlast en zich zoveel mogelijk te houden aan een aanvaardbaar hinderniveau.

De werkgroep Derde Merwedehaven in Sliedrecht vindt dat er een uitbreiding is van de werkzaamheden en is tegen de nieuwe vergunning. Het door de provincie vastgestelde hinderniveau vindt de werkgroep onaanvaardbaar. De werkgroep vindt dat de stortplaats moet sluiten.