nieuws

Personeelstekort zorginstellingen grote steden groter

ROTTERDAM - Het personeelstekort in zorginstellingen in de vier grote steden is tweemaal zo groot als het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Platform Zorginstellingen Grote Steden.
In zorginstellingen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht zijn 38 van de honderd arbeidsplaatsen vacant. Daarvan zijn er 22 moeilijk vervulbaar. Het landelijk gemiddelde ligt op twintig vacatures op de honderd arbeidsplaatsen, waarvan er negen moeilijk vervulbaar zijn. Het platform pleit nogmaals voor een 'grotestedentoeslag' van 250 gulden netto per maand op het loon van medewerkers van zorginstellingen.
In grote steden is het personeelsverloop 20 procent, tegen 16 procent in heel Nederland. Ook het ziekteverzuim ligt er hoger. Exclusief zwangerschapsverlof is het in de grote stad 9,3 procent. Landelijk gezien is het 8 procent.