nieuws

Bodemsanering Dordt en Schiedam

ROTTERDAM - Dordrecht en Schiedam mogen hun bodemsanering voortaan zelf rechtstreeks met het Rijk regelen. Tot nu toe moest dat nog via de Provincie Zuid-Holland. Rotterdam heeft al zo'n uitzonderingspositie.

Volgens de Dordtse wethouder Veldhuijzen kunnen saneringen wellicht wat sneller worden uitgevoerd. Dat zal sterk afhangen van de beschikbaarheid van geld.
De saneringskas van het ministerie van VROM is nu zover leeg, dat eerder voor vertragingen moet worden gevreesd.