nieuws

Provincie voor fusie van Binnenmaas en 's-Gravendeel

ROTTERDAM - Het provinciebestuur van Zuid-Holland steunt de fusieplannen van Binnenmaas en 's-Gravendeel.
Aan minister de Vries van Binnenlandse Zaken is gevraagd een wetsvoorstel in te dienen waardoor 's-Gravendeel kan opgaan in Binnenmaas. Gedeputeerde Staten vinden wel dat andere gemeenten in de Hoeksche Waard de kans moeten krijgen om zich bij de combinatie aan te sluiten. Maar dat moet dan wel snel gebeuren. Tot nu toe hebben weinig

andere gemeenten enthousiast gereageerd op dat voorstel.