nieuws

Efraimgenootschap mag blijven in Heinenoord

ROTTERDAM - Het Efraimgenootschap hoeft niet te vertrekken van het bedrijventerrein in Heinenoord. Dat heeft de rechtbank in Dordrecht donderdag bepaald. De gemeente Binnenmaas wilde het kerkgenootschap een dwangsom van 500 gulden per dag opleggen.
Dat gaat niet door, omdat de gemeente een procedurele fout heeft gemaakt. Binnenmaas wil af van de kerk, omdat deze niet in het bestemmingsplan past. Op de locatie in Heinenoord zouden alleen agrarische activiteiten zijn toegestaan. olgens de advocaat van Efraim is dat onzin, omdat er ter plaatse al 23 jaar lang bedrijven en kantoren zitten. Het Efraimgenootschap kwam enkele weken geleden in de publiciteit, toen enkele leden hun kinderen van school haalden. De gelovigen verwachten een spoedig einde van hun aardse betsaan.