nieuws

Bestemming EZH-terrein bekend

ROTTERDAM - Het College van B&W van Dordrecht neemt binnenkort een beslissing over wat er op het voormalige EZH-terrein in de wijk de Staart moet komen. Hiervoor is volgens wethouder Cok Sas een programma opgesteld. Ook wordt nog gesproken over de aanleg van een transferium waar mensen hun auto kunnen parkeren en met de Waterbus hun reis kunnen vervolgen.

In het plan is nog geen rekening gehouden met een tweede brug naar Papendrecht. Hiervoor wordt nog de discussie met Rijkswaterstaat over de status van de N3 afgewacht. Als het programma voor het EZH-terrein is vastgesteld door de gemeenteraad, wordt een plan gemaakt voor de sanering van het asbest die op het terrein ligt.